Ik adviseer bedrijven bij het ontwikkelen en implementeren van leer- en ontwikkelactiviteiten. Gebruikmakend van de nieuwste inzichten zorg ik voor een juiste vertaalslag van de ondernemingsstrategie naar leren en ontwikkelen; zowel voor de medewerkers als voor de organisatie.