Van amacht naar vakmanschap

Ik ondersteun en begeleid de diverse belanghebbenden (ROC’s, hogescholen en het werkveld) om tot een actieplan te komen met als doel gezamenlijk vakmanschap onderwijs op niveau 5 te realiseren.

Van vakmanschap naar meesterschap

Met een vakdiploma op mbo-4 niveau is de afgestudeerde mbo’er een beginnend beroepsbeoefenaar. Maar om mee te blijven doen in de huidige economie, aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt en het beheersen van de 21e-eeuwse vaardigheden is langer leren en ontwikkelen, een leven lang, noodzakelijk. Om het vak bij te houden maar ook om van vakmanschap uiteindelijk meesterschap te maken.

Technieksector

In de techniek zien we die toenemende vraag naar vakspecialisten:
– het vakgebied van metaalbewerking (onder ander verspanen) ontwikkelt zich dermate snel, dat machines meer kunnen dan dat we onze vakmensen kunnen leren in 3 jaar.
– de applicatieontwikkelaar die geconfronteerd wordt met bijna dagelijks nieuwe toepassingen van Internet of Things.
– de monteur elektrotechnische installaties die het gehele pallet aan domotica pas na zijn 3-jarige studie onder de knie moet krijgen.

Ambachtslieden

Ook zien we een ontwikkelingsvraag van het vakmanschap/ambacht van mbo opgeleide specialisten zoals de gespecialiseerd kok, de sommelier, de patissier naar een hoger kwaliteitsniveau onder invloed van wijzigend consumentengedrag. Hierbij kan gedacht worden aan vaktechnische mogelijkheden rond Fooddesign, Menu engineering, Food & Health, Meesterschenker, maar ook op het gebied van ondernemerschap.

Rol van mbo-scholen

Wanneer de mbo-instelling haar kennis van vakmanschap-onderwijs kan inbrengen en de hbo-instelling daar niveau 5 vaardigheden aan toevoegt én zorg draagt voor de juiste toeleiding naar eindniveau 5, kan een samenwerking gerealiseerd worden die een unieke bijdrage levert aan de ontwikkeling van vakmanschap in Nederland.

Voor ROC van Amsterdam / van Flevoland heb ik onderzoek gedaan naar die mogelijkheden. ROCvA zoekt actief naar mogelijkheden om vorm te geven aan ‘Van vakmanschap naar meesterschap’:
afgestudeerde mbo-4 studenten via een deeltijd opleiding door-ontwikkelen naar niveau 5. De eerste stappen in de ontwikkeling worden gezet, met sQuare als lichtend voorbeeld. Het videofragment over sQuare geeft een goed beeld wat wordt bedoeld.

sQuare.Amsterdam from sQuare Amsterdam on Vimeo.