Nieuwe
opleidingen

Aanvraag
Het aanvragen van een nieuwe bachelor- of masteropleiding is, net als het aanvragen van een nieuwe Associate degree opleiding, een project dat voor hogescholen niet dagelijks voorkomt. Van macrodoelmatigheid tot het indienen van de daadwerkelijke aanvraag: het begeleiden en coördineren van het gehele proces is inmiddels een specialisme geworden. Hogescholen worden begeleid en daarmee ontlast van een niet-corebusiness activiteit.


Proces
Afhankelijk van de wens, bestaan mijn werkzaamheden uit de volgende processtappen:

> Adviseren van hbo-instellingen bij hun oriëntatie over wel of niet starten met een bachelor- of masteropleiding; desgewenst het schrijven van een plan van aanpak of businesscase;

> Procescoördinatie van de macrodoelmatigheid toets, begeleiden van het arbeidsmarkt- en instroom-onderzoek en schrijven van de aanvraag die wordt ingediend bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO);

> In nauwe samenwerking met het team ondersteunen, adviseren en mee-ontwikkelen van een volledige bacheloropleiding. Op basis van het ontwikkelde programma, schrijven van de Toets Nieuwe Opleiding voor indiening bij de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) en

> Begeleiden van het proces naar de accreditatie-dag, én het begeleiden van de dag zelf.


Bestaande
opleidingen

Zelfevaluatie en accreditatie
Een kritisch-positieve zelfevaluatie is voor elke opleiding die aan de vooravond staat van een accreditatie een belangrijk document. Indien juist verwoord, geeft een zelfevaluatie positieve energie en scherpt het de opleiding. Als extern schrijver zie ik meer, vraag ik meer en schrijf ik scherper. Vervolgens ondersteun ik opleidingen in het proces van accreditatie: organiseren van en deelnemen aan proefvisitaties tot en met het begeleiden van de visitatiedag.


Kwaliteitsverbetering en herontwerp
Om de kwaliteit van opleidingen te verbeteren, begeleid ik teams bij het herontwerpen van de opleiding. Op basis van gedegen kennis van onderwijsontwerp en het toepassen van dynamisch innovatie management komen we gezamenlijk tot een nieuw programma.

Ik ben SKE-gecertificeerd, het hele proces is dus van A tot Z in goede handen!Eric Aldewereld over de toekomst van bachelor onderwijs

Modulair onderwijs, flexibilisering en personalisering

Het bacheloronderwijs ligt in Nederland momenteel onder de loep. Vooral deeltijdopleidingen hebben de afgelopen jaren veel terrein verloren aan particuliere aanbieders. Flexibilisering en personalisering zijn de huidige richtinggevende thema’s. Modulair onderwijs, het erkennen van eerder opgedane kennis en leerwegonafhankelijke toetsing zijn in mijn ogen onderdelen van toekomstbestendig deeltijdonderwijs.


Waar het tot nu toe gekopieerde programma’s van de voltijdversie waren, zijn steeds meer onderwijsinstellingen aan de slag om hun deeltijdprogramma´s interessant te maken voor studenten én hun werkgevers. Aansluiten bij hun praktijk. Samen werken met de beroepspraktijk. Opdrachten uitvoeren in de eigen praktijk.